Ny Skola24-app för vårdnadshavare

I appen Skola24 kan du som vårdnadshavare anmäla och följa upp ditt barns frånvaro. Du kan även se barnets schema. Appen är gratis och finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar appar. 

Inloggning vårdnadshavare
Du väljer inloggningsmetod och inloggning kan ske genom en av följande metoder:
Vårdnadshavare med Bank ID
• Välj extern inloggning
• Skriv Uppsala i sökrutan
• Välj Vårdnadshavare
• Välj Bank-ID och identifiera dig hos Uppsala kommun

Vårdnadshavare utan Bank ID
• Välj Skola24 användarkonto
• Välj domän Uppsala
• Skriv ditt användarnamn och lösenord

Anmäla frånvaro
Vid Anmäla frånvaro väljer man:
1. Barn
2. Anledning
3. Del av dag, i så fall även tid
4. Från datum.
5. Till datum
6. Spara
Man kan se aktuella, kommande och föregående frånvaroanmälningar. Frånvaro kan göras upp till 5 dagar framåt. Inställningar för antal dagar styrs av respektive skola.

Schema
Är du registrerad som vårdnadshavare till flera barn i samma domän har du möjlighet att se deras schema samtidigt eller var för sig. Tryck på + uppe i vänster hörn för att ställa in vilket/vilka barns schema du vill se på skärmen.
Drag med fingret åt höger eller vänster över skärmen för att byta dag i schemat.

3 mars 2021