Julbrev från rektor

Till alla vårdnadshavare på Hågadalsskolan

 Julavslutning
13 december och Luciadag. Vi tackar årskurs 3 för stämningsfullt Luciatåg och fin sång. Nästa fredag är det julavslutning. Eleverna börjar som vanligt kl 08.20 och vi har en gemensam avslutning i två omgångar i idrottssalen under förmiddagen. En för åk F-3 och en för åk 4-6. Alla elever och all personal äter en gemensam lunch innan skoldagen är slut för kl 12.00. På grund av platsbrist har vi tyvärr inte möjlighet att bjuda in vårdnadshavare till denna avslutning. För de elever som inte går hem vid lunch är fritids och fritidsklubben öppna.

Nationella prov/ledighet
Under våren har åk 3 och åk 6 nationella prov.
För åk 3 kommer proven genomföras under veckorna 11-20.
För åk 6 ska proven genomföras på bestämda datum:
Svenska den 3 och 5 februari
Engelska den 31 mars och 2 april
Matematik den 5 och 7 maj

Skolan kommer att vara ytterst restriktiv med att bevilja ledigheter under denna period.

Personalförändringar
Vi hälsar två nya lärare välkomna till oss. Anders Niklasson ersätter vår musiklärare Ewa som ska vara föräldraledig. I början av terminen ska även Cajsa Briggsta i åk 4 ha barn, i hennes ställe kommer Helena Jansson. Helén Smith som jobbat två dagar i vecka i årskurs 5 samt Måns som varit föräldraledig under hösten börjar på Malmaskolan i januari. Monica Jonzon som varit resurs i åk 3 och Åsa Forsberg som varit hos oss under flera år lämnar oss för andra uppdrag.

Terminsbetyg för åk 6
Terminsbetygen för eleverna i årskurs 6 kommer att skickas hem per post.

Nytt politiskt beslut om plats på fritids
Elev med vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i fritidshem efter skoldagens slut fram till kl 15.30. Denna rätt gäller inte innan skoldagen börjar eller under skollov. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2020. Ansökan görs som vanligt på www.uppsala.se

Vårterminen
Nästa termin startar torsdagen den 9 januari då vi läser enligt schemat.
Tisdagen den 7 januari är fritids stängt för planering. Fritidshemmen öppnar den 8 januari som vanligt.

Vi tackar för den här terminen och hoppas att ni alla får en riktigt skön jul- och nyårshelg!

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Mona och all personal på Hågadalsskolan

Bildresultat för julkrans

16 december 2019