INSTÄLLT /Karuselldag /Skolans kväll, föräldramöte

Till alla nuvarande vårdnadshavare och nya vårdnadshavare

På grund av rådande pandemi så har skolans ledning beslutat att ställa in följande aktiviteter:

  • Skolans kväll
  • Karuselldag
  • Föräldramöte till elever som ska börja 6-års till hösten

Till alla nya elever/vårdnadshavare:
Ni kommer att få i början på maj ut ett kuvert med välkommenbrev och blanketter som behövs fyllas till i augusti. Det kommer bli en annorlunda uppstart än vad vi är vana vid.

Personalen 
Hågadalsskolan

23 april 2020