Informationsträff till vårdnadshavare till elever förskoleklass HT19

Välkommen
till Hågadalsskolans informationsträff för vårdnadshavare till elever som ska börja förskoleklass hösttermin 2019!

Datum:   2019-05-15

Tid:         18.30 - 19.30

Plats:      Skolans matsal

Här får du träffa vår rektor och våra förskollärare.

Inbjudan kommer att skickas hem.

21 mars 2019