Informationsmöte till bliv förskoleklassföräldrar

Inför Skolvalet 2020

Välkommen till Hågadalsskolans informationsträff för förskoleklassföräldrar som har barn som ska börja förskoleklass hösttermin 2020!

Datum: 2020-01-23

Tid: 18.30 - 19.30

Plats: Skolans matsal

Här får du träffa vår rektor och våra förskollärare.

Välkomna!

10 oktober 2019