Informationsmöte inför skolval förskoleklass

Till alla vårdnadshavare: inför skolval förskoleklass

Vi hälsar alla vårdnadshavare som ska göra sitt skolval till förskoleklass
till vårt informationsmöte.

Datum:  torsdagen 24 januari
Kl:          18.30 - 19.30
Plats:     Matsalen

9 oktober 2018