Information om skolstart

Information om skolstart samt om de restriktioner som gäller med anledning av Covid 19.

Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår på Hågadalsskolan!

Nu är all personal åter efter sommarledigheten och vi ser fram mot att träffa alla våra elever igen!

Skolan börjar måndag den 17 augusti klockan 8.20 och slutar kl. 13.00 första dagen. För våra nya elever i förskoleklass gäller de inskolningstider som berörda fått information om.

Under våren skapades rutiner på skolan för att minska smittspridning av Covid 19. Vi kommer vid skolstart att fortsätta arbeta utifrån dem. Det innebär bland annat tydliga rutiner för handtvätt. Handtvättsinstruktioner sitter uppe på skolans toaletter och vi kommer att påminna eleverna om handtvätt flera gånger per dag.

Under våren togs beslut om att vi inte tillåter utomstående personer att vistas i skolan om inte särskilda skäl finns för det. Detta kommer även gälla nu vid skolstart och innefattar även vårdnadshavare. Med häns yn till risk för smittspridning vill vi därför inte att vårdnadshavare följer med sina barn in i skolan. Särskilda skäl kan förekomma till att vårdnadshavare kan behöva komma in i skolan och i de fallen är det efter överenskommelse med skolans personal. Hämtning och lämning på fritids kommer att ske utomhus.

Gällande inskolning i förskoleklass gäller även här att vi i möjligaste mån vill undvika att ha vårdnadshavare i våra lokaler. Vi har personal med stor erfarenhet av inskolningar och vi hoppas att vårdnadshavare känner tillit till att introduktionen kommer tas om hand på bästa sätt. Om vårdnadshavare måste följa med in i skolan gäller max en medföljande vuxen/barn/dag och extra stark avrådan gäller för mor- eller farföräldrar som är i riskgrupp. Fysisk distans samt skolans regler för handhygien gäller. Inskolningssamtal kommer att ske utomhus vid fint väder, annars i särskilt avsedd lokal.

Evenemang som samlar många eleve r ställs in eller planeras om och vi undviker att blanda klasser i möjligaste mån.

I samarbete med måltidsservice och städservice har städ- och rengöringsrutiner setts över.

Köbildning till matsal sker utomhus och eleverna slussas in några i taget.

Endast symptomfria elever och personal får vara på skolan. Det är vårdnadshavares ansvar att inte lämna barn med symtom i skolan och beredskap måste finnas hos vårdnadshavare att hämta sina barn om de skulle uppvisa symptom under skoldagen.

Idrott kommer bedrivas utomhus till att börja med september månad ut, så eleverna behöver ha med sig kläder efter väder.

Vi påminner även om att sjukanmälan måste göras i Skola 24 varje dag som en elev är frånvarande på grund av sjukdom eller sjukdomssymtom.

Vanligtvis hålls ett informationsmöte för alla vårdnadshavare under september månad. Detta kommer inte kunna genomföras detta läsår, och ni kommer därför att få informat ionen via Unikum istället när höstterminen väl dragit igång.

Med vänlig hälsning

Mona Granqvist med personal på Hågadalsskolan

13 augusti 2020