Föräldramöten för nuvarande föräldrar

Härmed inbjuds alla vårdnadshavare till ett föräldramöte:

11/9    År 5         kl 18.30-19.30       Plats: klassrummen
             År 6         kl 17.00-18.00       Plats: klassrummen
             Fsk          kl 18.30-19.30       Plats: klassrummen

17/9    År 1         kl 18.30-19.30       Plats: matsalen
             År 2         kl 17.30-18.30       Plats: matsalen

18/9    År 4         kl 17.30-18.30       Plats: matsalen
             År 3         kl 18.30-19.30       Plats: matsalen

 

VÄLKOMNA!

10 september 2018