Föräldramöte för bliv 6-åringar

Föräldramöte för bliv 6-åringar

Datum:  18 maj 2022
Kl.slag:   18.30-19.30
Plats:      Skolans matsal

Inbjudan kommer skickas ut efter att skolvalet är klart.

VÄLKOMNA

21 februari 2022