Eriksbergs fritidsklubb informationsbrev

Information om verksamheten på Eriksbergs fritidsklubb

Information om verksamheten på Eriksbergs fritidsklubb

Efter branden på Hågadalskolan sommaren 2018 har vi matsalen på Eriksbergskolan som vår hemvist. Vi nyttjar även utomhusmiljön, biblioteket och idrottshallen.

Vi undersöker nu möjligheten att utöka aktiviteterna i idrottshallen och även tider i hemkunskapen för bakning. Våra öppettider är 13.00-18.00 och 08.00-17.00 när det är lov och studiedagar.

Varje dag erbjuder vi barnen en planerad aktivitet 15.30-17.00. Nytt för denna termin är schack 14.45-16.30 på tisdagar. Det sitter alltid ett veckoschema utanför matsalen så att alla ser vad som erbjuds varje dag.

Tidsplan nya lokaler
Vi för en dialog med fastighetsstaben om vilka lokaler som finns. Nu tittar vi på olika förslag. Förhoppningsvis får vi nya bra och lämpliga lokaler i januari.

Ni kommer få informationsbrev regelbundet där vi tar upp det som är aktuellt.

Veckoschema

14.30–15.30 Mellanmål och samling. På samlingen kan personalen eller barnen berätta om det är något vi vill ta upp.

Måndagar: Biblioteksbesök eller sällskapspel.

Tisdagar: Skapande, schack.

Onsdagar: Rörelse

Torsdagar: Hälsa (utedag + Idrottshallen).

Fredagar: Kulturaktiviteter

Förslagslåda
Vi har en förslagslåda där barnen kan lämna in egna förslag på vad de vill göra, köpa in eller vilken utflykt de vill göra på ett lov. Två gånger per månad går vi igenom vår förslagslåda med barnen. Vi försöker göra det eller köpa in det som barnen föreslår.

Mobiltelefoner
Tillsammans med barnen bestämde vi i våras att det är tillåtet att använda egna telefoner på måndagar, onsdagar och fredagar. Övriga dagar och tider ska de ligga i väskan. Det kan förändras om det inte fungerar.

Välkommen in till oss på fritidsklubben för att ställa frågor och titta på vad vi gör.

Med vänlig hälsning
Marie Isacsson, chef fritid västra
marie.isacsson@uppsala.se
018-727 54 34

 

23 september 2019