Datum för kommande föräldramöten

Till vårdnadshavare i alla årskurser

Nu är det dags för föräldramöten:

Förskoleklasser         10/9       kl 17.30 - 18.00 i matsalen

Årskurs 1                    12/9       kl 18.00 - 19.00 i matsalen

Årskurs 2                    4/9         kl 17.00 - 18.00 i klassrummen, Ing B1

Årskurs 3                    9/9         kl 17.30 - 18.30 i matsalen

Årskurs 4                    3/9         kl 18.30 - 19.30 i matsalen

Årskurs 5                    10/9       kl 18.00 - 19.00 i matsalen

Årskurs 6                    4/9         kl 18.00 - 20.00 i matsalen

26 augusti 2019