Välkomna till ett nytt läsår på Hågadalsskolan!

Alla elever och vårdnadshavare hälsas varmt välkomna till skolan!   Särskilt välkomna är alla ni som är nya på skolan.

Lilla Huset

I slutet av juni brann Lilla huset och gick inte att rädda. I väntan på   rivningsbeslut är huset omgärdat av stängsel och det råder totalt förbud att   vistas innanför. Det känns oerhört tråkigt för oss alla att huset är borta   men speciellt för de elever och den personal som skulle börja sitt läsår där   idag. Trots allt är vi glada att det ordnat upp sig så som det gjort. Idag   har vi fyra klassrum på Eriksbergsskolan som ersättnings-lokaler. Det är de   lokalerna som fritidsklubben hade tidigare.

Organisation och lokaler

I höst har vi två nya förskoleklasser, Eken och Kastanjen, i ingång B2.

Årskurs 1 har sina klassrum i B1. Årskurs 2 är kvar i C-längan där nu även  årets fyror får sina klassrum. Årskurs 3, 5 och 6 har sina klassrum på   Eriksbergssskolan.

Ugglan är ettornas fritids, ingång B2. Fritids för årskurs 2 är Falken,   ingång B1. Örnen, som är fritids för årskurs 3 vistas det här året i   lokalerna intill matsalen.

Personal

Vi har några nya namn och ansikten i personalstyrkan. Det är Henrik   Ahlsten i förskoleklasserna, Pernilla Ahlin, klasslärare i 1A, Maja Arnaoutic  resurs i arbetslag 1 och på Ugglans fritids, Elin Hellerstedt är inte ny men   får ett nytt uppdrag att tillsammans med Petra Jergeby ansvara för klass 2A,   Marwan Ghannam, resurs i arbetslag 2 och på Falkens fritids och till sist Tove Bergman, klasslärare i 4C.

Vi hälsar dem alla varmt välkomna. Vår idrottslärare, Tora Nyström, lämnar  oss i slutet av september för en tjänst på gymnasiet. Rekrytering av ny   idrottslärare pågår.

Utvecklingssamtal och föräldramöten< /p>

Klasslärarna kommer inom kort att bjuda in er till höstens   utvecklingssamtal.

Information om kommande föräldramöten skickas hem av arbetslagen under   denna vecka.

Ändrade sluttider

Även detta läsår är elevernas undervisningstid utökad varje vecka och   istället kommer de att sluta något tidigare, kl. 13.00, vid tre tillfällen   under hösten. Anledningen till detta är att lärarna då har intern   fortbildning. Fritids och fritidsklubben har öppet som vanligt. Datumen när  eleverna slutar

kl. 13.00 är:

25 september, 7 november och 11 december.

Biltrafik – lämning och hämtning

Trafiksituationen runt skolan morgon och eftermiddag är stundtals   besvärlig och kan innebära risker för ditt/dina barn och våra elever.   Särskilt allvarliga risker innebär biltrafik på den parkväg som går mellan   Blodstensvägen och skolan. Vi ber dig vänligen respektera förbudet mot biltrafik på denna parkväg och vid behov använda Marmorvägen för avlämning och hämtning med bil. För parkering av bil finns platser på Blodstensvägen, Marmorvägen och Granitvägen.

Jag och all personal ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans med era   barn här på skolan.

Vänliga hälsningar

Mona Granqvist

rektor

Höstterminen 2018

Måndag 20 augusti - torsdag 20 december.

Lovdagar för eleverna

fredag 28 september

höstlov: måndag 29 oktober – fredag 2 november

Vårterminen 2019

Tisdag 8 januari – onsdag 12 juni

Lovdagar för eleverna

sportlov: måndag 18 februari - fredag 22 februari

påsklov: måndag 15 april - torsdag 18 april

tisdag 30 april

fredag 31 maj

fredag 7 juni

Fritids är stängt måndag 7 januari och fredag 14 juni 2019.

22 augusti 2018