Brev från rektor

Till vårdnadshavare och elever på Hågadalsskolan

Maj månad är snart slut och vi har haft både Skolans kväll och Karuselldag. Dagarna har bjudit på sol och värme och i kalendern är det inte långt kvar till skolavslutningen. För närvarande arbetar vi med att avsluta den här terminen och planera inför nästa läsår.

Skolans kväll

Det var varmt den här kvällen och saften gick åt som aldrig förr. Eleverna gjorde ett fantastiskt bra jobb och vi tackar er alla som var med och bidrog till gemenskapen. Skolan fick in cirka 37 000 kronor. 10 procent av pengarna går till välgörande ändamål och resterande fördelas mellan klasserna. Eleverna blir lediga efter lunch tisdagen den 5 juni som kompensation för kvällen.

Karuselldagen

Vi hälsade 56 nya elever till Ekens och Kastanjens förskoleklasser välkomna.

De flesta årskurser fick också besök av nya klasskamrater som ska börja hos oss efter sommaren.

Arbetslagen

Årskurserna är indelade i arbetslag där lärare och fritidspersonal ingår.

Ansvariga för höstens grupper, blivande klasser:

Eken och Kastanjen: Ing-Marie Johansson, Ingela Lindqvist och Henrik Ahlsten

Klasslärare i blivande åk 1A: Ola Magnusson, 1B: vakant

Klasslärare i blivande åk 2A: Elin Hellerstedt och Petra Jergeby, 2B: Marie Adolfsson, 2C: Victoria Moraeus

Klasslärare i blivande åk 3A: Karin Mattisson, 3B: Ulrika Häggström

Klasslärare i blivande åk 4A: Karolina Flodstam, 4B: Lotta Sellberg, 4C: Tove Bergman

Klasslärare i blivande åk 5A: Agneta Lindkvist, 5B: Malin Alenstål, 5C: Mattias Hultberg

Klasslärare i blivande åk 6A: Carine Rosqvist Törmä, 6B: Cajsa Briggsta

Fritids

Förskoleklass Trädkojan: Tina Johansson, Niklas Stangendahl, Jenny Gren, Henrik Eriksson, Ing-Marie Johansson, Ingela Lindqvist och Henrik Ahlsten.

Årskurs 1 Ugglan: Towe Rohlin, Tobias Johansson, Petra Nilsson och Maja Arnautovic.

Årskurs 2 Falken: Susanne Sjelin, Måns Svensson, Tomas Alenius, Caroline Hunter och Marwan Ghannam.

Årskurs 3 Örnen: Monika Nilsson, Cathrine Lilliesköld, Mikael Asmussen och Linus Sundbom.

Lokaler

Förskoleklasserna fortsätter ha sina lokaler i ingång B2.

Blivande 1:or får sina klassrum i ingång B1.

Blivande 2:or blir kvar i sina klassrum i C-längan.

Blivande 3:or får sina klassrum i Lilla huset.

Blivande 4:or får sina klassrum i C-längan.

Blivande 5:or stannar i sina klassrum på Eriksbergsskolan.

Blivande 6:or stannar kvar i Lilla huset.

Fritidsavdelningarna kommer som tidigare att vara uppdelade på årskurserna. Eken och Kastanjen är kvar i sina klassrum. Ugglan och Falken i B1. Örnen kommer att vara i rummen intill matsalen.

Sommarfritids

Årets sommarfritids, vecka 27-31, kommer att vara här på Hågadalsskolan.

För elever som ska börja i åk 4 gäller Fritidsklubbens verksamhet från 1/7. Ansökan sker via Ebarn/ungdom på www.uppsala.se

Fritids är stängt

Fritids är stängt för planering fredagen den 15 juni samt den 13 och 14 augusti.

Sommaravslutning

Tisdagen den 12 juni kl. 8.30 är det sommaravslutning. Vid fint väder är vi vid Kullen som vanligt. Om det regnar är vi inomhus och då har vi svårt att erbjuda er vårdnadshavare att vara med på grund av platsbrist.

Nästa läsår

Höstterminen 2018 startar måndagen den 20 augusti för eleverna.

Ni kan ta del av höstterminens tider nedan. Hela läsårets tider hittar ni på kommunens hemsida www.uppsala.se

Hälsningar

Mona Granqvist
rektor

Höstterminen 2018

Höstterminen 2018 börjar måndag 20 augusti och slutar torsdag 20 december.

Lovdagar

•fredag 28 september

•höstlov: måndag 29 oktober–fredag 2 november

Åk 6 har muntliga nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska under veckorna 45-50.

25 maj 2018