Brev från rektor

Välkomna till ett nytt läsår på Hågadalsskolan!

Alla elever och vårdnadshavare hälsas varmt välkomna till skolan! Särskilt välkomna är alla ni som är nya på skolan.

Jubileum
Hågadalsskolan invigdes år 1967 och fyller nu 50 år. Detta ska vi naturligtvis uppmärksamma och fira. I våras fick elevrådet komma med förslag på hur vi i skolan skulle fira detta, och under terminens andra vecka kommer några av elevernas förslag att genomföras.

Organisation och lokaler
I höst har vi två nya förskoleklasser, Eken och Kastanjen, i ingång B2.

Årskurs 1 och 3 har sina klassrum i C-längan. Årskurs 2 har sina klassrum i ingång B1.

Årskurs 5 och 6 huserar i Lilla huset. Årskurs 4 har sina klassrum på Eriksbergsskolan.

Falken är ettornas fritids i ingång B1. Fritids för årskurs 2 är Örnen i ingång B2. Ugglan är kvar intill matsalen och är nu fritids för våra treor.

Personal
Vi har några nya namn och ansikten i personalstyrkan. Det är Emma Määttä i förskoleklasserna, Elina Andersson, Lotta Sellberg och Linus Sundbom i arbetslag 3 och Lena Olsson som är vår nya biträdande rektor. Vi hälsar dem varmt välkomna.

Utvecklingssamtal och föräldramöten
Klasslärarna kommer inom kort att bjuda in er till höstens utvecklingssamtal. Dessa samtal kommer att vara framåtsyftande och bygga på vårens skriftliga omdömen.

Information om kommande föräldramöten skickas hem av arbetslagen under denna vecka.

Ändrade sluttider
Även detta läsår är elevernas undervisningstid utökad med cirka 10 minuter varje vecka och istället kommer de att sluta något tidigare, kl. 13.00, vid tre tillfällen under hösten. Anledningen till detta är att lärarna då har intern fortbildning. Fritids och fritidsklubben har öppet som vanligt. Datumen när eleverna slutar kl. 13.00 är:

19 september, 25 oktober och 5 december.

Biltrafik – lämning och hämtning
Trafiksituationen runt skolan morgon och eftermiddag är stundtals besvärlig och kan innebära risker för ditt/dina barn och våra elever. Särskilt allvarliga risker innebär biltrafik på den parkväg som går mellan Blodstensvägen och skolan. Vi ber dig vänligen respektera förbudet mot biltrafik på denna parkväg och vid behov använda Marmorvägen för avlämning och hämtning med bil. För parkering av bil finns platser på Blodstensvägen, Marmorvägen och Granitvägen.

Jag och all personal ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans med era barn här på skolan.

Vänliga hälsningar

Mona Granqvist
rektor

 

Höstterminen 2017

Måndag 21 augusti - torsdag 21 december.

Lovdagar för eleverna

fredag 29 september

höstlov: måndag 30 oktober – fredag 3 november

Vårterminen 2018

Fritids är stängt måndag 8 januari och fredag 15 juni 2018.

Tisdag 9 januari – tisdag 12 juni

Lovdagar för eleverna

sportlov: måndag 19 februari - fredag 23 februari

påsklov: fredag 30 mars - fredag 6 april

måndag 30 april – tisdag 1 maj

fredag 11 maj

onsdag 6 juni

 

21 augusti 2017