Brand i Lilla huset

Som det rapporteras om i media har "Lilla huset" brunnit ned under natten och morgonen. Med den här informationen vill vi dela med oss om vad vi vet i nuläget, och också om det vi kan säga om processen framåt på det här stadiet.

Det fanns ingen i byggnaden när branden skedde, så ingen har kommit till skada. Området är avspärrat och en polisundersökning har inletts. Det fanns inga planer på att ha verksamhet i byggnaden under sommarlovet. Fritidshemmet har sin sommarverksamhet i en annan del av skolan och fritidsklubben har sin verksamhet på Eriksbergsskolan. Dessa verksamheter påverkas således inte av det som har inträffat.
Läget är under kontroll, och det finns ingen anledning att känna oro.
Redan idag sätter kommunen igång processen med att hitta en evakueringslösning för 120 elever på skolan som måste placeras i andra ändamålsenliga lokaler i augusti. Ni kommer att få kontinuerlig information om denna process under sommaren.
Vi vill även uppmana er att informera era barn om att de inte har något att oroa sig för när/om de ställer frågor kring det inträffade. Vi kommer givetvis att från skolans sida göra samma sak när det gäller de barn som deltar i fritidshemmets sommarverksamhet.

Vänliga hälsningar
Mona Granqvist
rektor

 

27 juni 2018