Speciallärare/specialpedagog

Vi är fyra stycken som arbetar som speciallärare/specialpedagog på skolan. Vi är knutna till olika årskurser:

Fsk-klass   Lena Olsson

Åk 1         Helena Oltner

Åk 2         Helena Oltner

Åk 3         Åsa Ljungberg

Åk 4         Petra Jergeby

Åk 5         Petra Jergeby

Åk 6         Åsa Ljungberg 

En viktig del av vårt arbete är att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Vi är även en länk mellan hem, skola och externa rådgivande / stödjande resurser.

Vi bistår arbetslagen med kartläggningar och analyser både på grupp- och individnivå. Vi utför och deltar i pedagogiska utredningar och ger stöd vid upprättande av åtgärdsprogram. I det specialpedagogiska uppdraget ingår även handledning och konsultation till skolans pedagoger. 

Uppdaterad: