Eken/Kastanjen

Morgonfritids

Vi öppnar 06.45  Ingång B2 till vänster .
Telefonnummer 727 53 79.

Förskoleklasser: 

  • Eken                       08.00-16.00     Tel.nr  018-727 53 79
  • Kastanjen               08.00-16.00     Tel.nr  018-727 53 79

Vi som jobbar på förskoleklasserna är:

Eken:           Ing-Marie Johansson - ansvarig förskollärare
                     
Kastanjen:   Ingela Lindqvist - ansvarig förskollärare

Vi som jobbar på Eken och Kastanjen förskoleklass:

Ing-Marie Johansson, Ingela Lindqvist, Henrik Ahlsten, Tina Johansson, Annelie Hedenström,
Linus Sundbom, Jenny Grehn Andersson.

Uppdaterad: