Eken/Kastanjen

Morgonfritids

Vi öppnar 06.45  Ingång C2.

Telefonnummer 727 53 85

Förskoleklasser: 

  • Eken                        08.00-16.00     Tel.nr  018-727 53 79
  • Kastanjen               08.00-16.00     Tel.nr  018-727 53 79

Vi som jobbar på förskoleklasserna är:

Eken:           Ing-Marie Johansson - ansvarig förskollärare
                     
Kastanjen:   Ingela Lindqvist - ansvarig förskollärare

Vi som jobbar på Eken och Kastanjen förskoleklass:

Ing-Marie Johansson, Ingela Lindqvist, Cathrine Lilliesköld, Tina Johansson
Linus Sundbom, Jenny Grehn Andersson, Niklas Stangendahl

Uppdaterad: