Klassidor F-6

 LÄSÅR 2016 - 2017

ANSLAGSTAVLA - till samtliga vårdnadshavare

 GolfSkojBussen period 2

Sommarhälsning från rektor

 

   


Förskoleklasser
:
Tider: 08.30-13.30
Eken                               Kastanjen 
Klassens hemsida         Klassens hemsida

Lågstadiet:
Klass 1A                             Klass 1B                        Klass 1C               
                                                       
Klasschema                        Klasschema                   Klasschema                   
Veckobrev                           Veckobrev                       Veckobrev
Klassens hemsida             Klassens hemsida          Klassens hemsida

Klass 2A                               Klass 2B                       
                                                         
Klasschema                         Klasschema                 
Veckobrev                            Veckobrev                     
Klassens hemsida               Klassens hemsida        

Klass 3A                               Klass 3B                        Klass 3C
                                                          
Klasschema                          Klasschema                   Klasschema
Veckobrev                             Veckobrev                      Veckobrev                        
Klassens hemsida                Klassens hemsida        Klassens hemsida

Mellanstadiet:
Klass 4A                                Klass 4B                        Klass 4C    
                                                         
Klasschema                           Klasschema                  Klasschema
Veckobrev                               Veckobrev                     Veckobrev
Klassens hemsida                 Klassens hemsida        Klassens hemsida

Klass 5A                                 Klass 5B
                                 
Klasschema                            Klasschema
Veckobrev                               Veckobrev 
Klassens hemsida                  Klassens hemsida

Klass 6A                                  Klass 6B
                                  
Klasschema                             Klassschema
Veckobrev                                Veckobrev
Klassens hemsida                  Klassens hemsida

 

22 september 2016