Pedagogisk eftermiddag

Plats:
Hågadalsskolan

Datum:
19 januari

Startar: 13:00

Samtliga elever på skolan slutar kl 13.00.  Fritids har öppet från 13.00 likväl fritidsklubben.