Lovdag

Plats:
Alla elever

Datum:
30 september

Startar: 08:00

Denna dag är en lovdag och endast fritidshem och fritidsklubb är öppet.

Vänligen meddela fritids eller klassläraren om ditt barn INTE ska gå på fritids.