Fritids stängt

Plats:
Hågadalsskolan

Datum:
10 juni

Startar: 00:00

Skola/fritids har stängt hela dagen. Detta är en studiedag för all personal.