Friluftsdag åk 4-5 INSTÄLLD

Plats:
Sunnerstabacken

Datum:
12 februari

Startar: 00:00

Denna friluftsdag är framflyttad till efter sportlovet.