Elevråd

Plats:
Hågadalsskolan, matsalen

Datum:
6 april

Startar: 08:30

Elevråd för låg och mellan.