Elevråd

Plats:
Hågadalsskolan, matsalen

Datum:
25 januari

Startar: 08:30

Första terminens elevråd. Tider enligt tidigare schema för låg och mellan.