Rektorsbrev april

Till vårdnadshavare och elever på Hågadalsskolan

Påsklovet står för dörren och idag är det "stilbytardag" för de som vill på skolan. Ett populärt inslag som eleverna önskat på sina klassråd. Efter påsk är vi redan i mitten av april och skolans planering inför nästa läsår är i full gång.

Skolvalet är nu klart och till hösten blir det två förskoleklasser, Eken och Kastanjen. Vi får även cirka 10 nya elever till blivande årskurs 4 som blir tre klasser till antalet.

Organisationsförändringar

Sebastian och Numan lämnar oss i mitten av maj för nya uppdrag. De har jobbat många år på Hågadalsskolans fritids. Vi kommer att sakna dem men önskar dem lycka till på sina nya arbetsplatser.

Camilla, som är klasslärare i 2A lämnar oss redan efter påsk. Åsa Forsberg övertar ansvaret för klassen de sista veckorna på terminen. Här är rekryteringen nu klar och klasslärare i blivande klass 3A blir Lotta Sellberg. Lotta kommer närmast från Västra Stenhagenskolan där hon arbetat många år.

Jag återkommer med hela höstens organisation i god tid före "Karuselldagen". Då bör vi också vara klara med vilka lokaler som respektive klass och fritids ska ha nästa läsår.

Pedagogisk eftermiddag

Tisdag den 9 maj är det pedagogisk eftermiddag och eleverna slutar skolan redan kl. 13.00. Fritids öppet som vanligt.

Fotbollsmatch skolans personal – elever från åk. 6

Den traditionella fotbollsmatchen mellan eleverna i åk. 6 och personalen äger rum fredagen den 12 maj på förmiddagen.

Skolans kväll

Skolans kväll blir i år den 17 maj. Mer information om denna kväll får ni senare i klassernas veckobrev. Tiden är som vanligt mellan kl.17 och 19. Deltagandet är obligatoriskt för eleverna. Som kompensation för att de arbetat den kvällen får de sluta kl. 12.00 onsdagen den 24 maj.

Karuselldagen

Tisdag den 23 maj är det dags för årets Karuselldag. Karuselldagen innebär att de elever som ska byta stadium får bekanta sig med ny personal och sitt nya klassrum. Den här dagen kommer även nya elever att bjudas in till respektive klass. Mer information till berörda klasser kommer från klasslärarna när den dagen närmar sig.

Lovdag

Fredagen den 26 maj är eleverna lediga från skolan. Fritids öppet som vanligt.

Sommaravslutning

Fredagen den 9 juni kl. 8.30 är det sommaravslutning.

Fritids

Årets sommarfritids, vecka 27-30, kommer att vara på Flogstaskolan.

För elever som ska börja i åk 4 gäller Fritidsklubbens verksamhet från 1/7.

Fritids är stängt för planering måndagen den 12 juni samt den 14 och 15 augusti.

Nästa läsår

Höstterminen 2017 startar måndagen den 21 augusti för eleverna.

I förskoleklassen startar man med inskolning torsdag den 17 augusti.

Hälsningar

Mona Granqvist

rektor

Bildresultat för påskris

7 april 2017