Karuselldag 23 maj

Karuselldag

23 maj             Förskoleklasser  09.00 - 10.00

                         Övriga årskurser 09.00 - 12.00

Den här dagen får ert barn tillfälle att besöka sin blivande klasslärare och sina klasskamrater.

Välkomna!

4 maj 2017