Speciallärare/specialpedagog

 

Vi är tre stycken som arbetar som speciallärare/specialpedagog på skolan. Vi är knutna till olika årskurser:

Fsk-klass   Helena Oltner

Åk 1          Helena Oltner

Åk2           Helena Oltner

Åk3           Åsa Ljungberg

Åk4           Lisa Ekblom

Åk5           Lisa Ekblom

Åk6           Åsa Ljungberg 

En viktig del av vårt arbete är att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Vi är även en länk mellan hem, skola och externa rådgivande / stödjande resurser.

Vi bistår arbetslagen med kartläggningar och analyser både på grupp- och individnivå. Vi utför och deltar i pedagogiska utredningar och ger stöd vid upprättande av åtgärdsprogram. I det specialpedagogiska uppdraget ingår även handledning och konsultation till skolans pedagoger. 

20 februari 2018